Selecteer een pagina

De zorg voor de gezondheid van dieren is een grote bedrijfstak, waarbij allerlei soorten mensen op veel verschillende manieren betrokken zijn – van eigenaren van gezelschapsdieren en boeren tot dierenwelzijnsfunctionarissen en veterinair personeel. Al deze mensen moeten de gezondheid van dieren in brede zin kennen en de gezondheidsbehoeften van de specifieke dieren die ze verzorgen, begrijpen.

Veehouderij en biologie

Een goed begrip van veeteelt of biologie maakt je geen expert in diergezondheid, maar het is een basis om succesvol te zijn in allerlei soorten carrières. Als je niets weet over de fysiologie en anatomie van dieren, is het moeilijk om de gezondheidsproblemen die je tegenkomt goed en volledig te begrijpen. Zodra je de biologie begrijpt, moet je inzicht krijgen in gezondheidsproblemen.

Waarom moeten zieke dieren apart worden gehouden?

Het is over het algemeen het beste om verschillende soorten dieren die in een veterinaire situatie worden gehouden fysiek te scheiden. Dit verkleint de kans op infectie met ziekten tussen soorten en vermindert stress veroorzaakt door conflicten tussen soorten. Dit kan het beste worden bereikt door verschillende soorten in verschillende kamers te houden (bijvoorbeeld een kamer voor honden, een kamer voor katten en een of meer kamers voor andere soorten dieren). Als verschillende soorten zich in dezelfde ruimte bevinden, kunnen ze worden geïsoleerd (indien nodig geacht) door gebruik te maken van laminaire stroomkasten, gefilterde of micro-isolatiekooien. In sommige gevallen moeten dieren van dezelfde soort mogelijk worden gescheiden (bijvoorbeeld als ze zijn geïnfecteerd met verschillende stammen van dezelfde of vergelijkbare ziekte).

Besmettelijke ziekte

Een infectie kan zich van het ene dier naar het andere verspreiden. Een infectie kan zich van een besmet dier op een persoon verspreiden. Sommige soorten kunnen een infectie bij zich dragen die hen niet ernstig treft, maar wanneer ze worden overgedragen op een andere soort, kan ze zeer ernstig en misschien zelfs dodelijk zijn.

Voorbeelden gezondheidszorg voor dieren:
– Ratten met Streptobacillus moniliformis moeten worden geïsoleerd uit muizen die deze ziekte gewoonlijk niet hebben.
– Konijnen kunnen worden besmet met verschillende ziekten die dodelijk kunnen zijn voor andere dieren, met name cavia’s (bijv. Pateurella multocida of Bordetella spp.).
– Goedaardige ziekten bij Afrikaanse apen (bijv. Epidermale apenpokken) kunnen ernstige ziekten veroorzaken bij Aziatische apen.

Ziekten

Besmettelijke ziekten worden in eerste instantie bestreden door eventuele besmette dieren te isoleren (d.w.z. quarantaine). Zelfs dieren waarvan alleen wordt vermoed dat ze zijn aangetast, moeten ook worden geïsoleerd. In sommige gevallen, en bij sommige soorten ziekten, moeten besmette dieren mogelijk worden vernietigd.

Veterinaire sector

Mocht een dier een operatie of ingreep ondergaan dan kan deze terecht bij een veterinaire dienstverlener. Deze beschikken over hoogwaardige apparatuur en instrumenten voor medische ingrepen voor dieren in kritieke of zieke toestand.

Vetin.nl